EXCELLENCE TOOL
EXCELLENCE SERVICE

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว ใช่ว่าภารกิจการขายจะสิ้นสุดลง เพราะเราไม่ได้ต้องการขายของเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจบกันไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้ลูกค้าจดจำและเกิดการซื้อซ้ำในครั้งต่อไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่ดี ที่สามารถช่วยเหลือเก็บข้อมูล และกำกับงานด้านบริการให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ได้

KEY BENEFIT

CUSTOMER

ลูกค้าสามารถจัดการสินค้าที่ซื้อไปได้ สามารถดูรายละเอียดการแก้ไขอุปกรณ์ สามารถดูประวัติการบริการได้

CALL CENTER

หน่วยงานสนับสนุนการขายสามารถที่จะติดตามงานต่างๆ ของลูกค้า และตอบคำถามแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ENGINEER

รองรับการวางแผนงานล่วงหน้าเหมาะกับส่วนงานซ่อมบำรุง ที่ต้องมีการวางแผนจัดการแบบประจำเดือนหรือประจำรอบ

MANAGEMENT

เวลาที่กำหนดแก่ลูกค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรายงาน เพื่อจะได้นำมาจัดงานให้กับหน่วยงานหรือช่างที่เกี่ยวข้อง

POLICY

สามารถระบุนโยบายการบริการไว้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อสามารถที่จะควบคุมและดูแลได้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการทำงาน

HIGHLIGHT FEATURE

CUSTOMER

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการแจ้งสถานะของงานได้ตลอดเวลา รวมถึงติดตามงาน และแก้ไขงานในระยะที่กำหนดได้

SERVICE TEAM

จัดการลำดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้งานศูนย์บริการสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและตอบรับการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

COMPANY

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประสานงานติดต่อในทีมงานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ควบคุมสามารถทราบทันทีเมื่อมีรายการของลูกค้าที่ประเมินแล้ว

ALL FEATURE

CALL LOG

เป็นการันทึกการรับเรื่องในระดับแรกก่อนที่จะมีการวิเคราะห์หรือแยกแยะเพื่อส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

View detail >

CUSTOMER SELF SERVICE

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่นการตรวจสอบสถานะของงานที่แจ้งไปการค้นหาความรู้

View detail >

REPAIR - WORKSHEET

ใบงานสามารถบันทึกการขอรับบริการของลูกค้า, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น, ออกใบรับงาน, แยกแยะหน่วยงานที่ดำเนินการได้

View detail >

CLAIM - EXCHANGE

การตรวจสอบ ณ จุดบริการเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไปWarranty Policy นโยบายการ claim ของสินค้าการทำเรื่องเบิกทดแทนสินค้า

View detail >

COMPLAIN

สามารถร้องเรียนในปัญหาต่างๆได้ หรือลูกค้ามีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม สามารถแจ้งได้สะดวกและรวดเร็ว

View detail >

SURVEY

เป็นเครื่องมีอในการสำรวจ ลูกค้าสามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจได้ผ่านทาง QR Code หรือการกำหนดการสำรวจเป็นวาระได้

View detail >

ติดต่อเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษ!

Close Menu

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Request a Demo

หากคุณต้องการทดลองใช้งานระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเรา

Ready to order now?

ติดต่อฝ่ายขาย โทร.092-879-6442

Please Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.