Pay Only For What You Need

“เราเชื่อมั่นในการให้บริการแบบตรงไปตรงมา เราจึงให้คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบสินค้าและการบริการเหล่านี้ได้ หรือจะติดต่อเราเพื่อให้เราเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ”

PROMPT HOSTED SUBSCRIPTION

ทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานโปรแกรมในราคาย่อมเยาว์ และระยะเวลาไม่นาน นี่คืออีก 1 ทางเลือกสำหรับผู้ใช้งาน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานเป็นรายปี โดยมี Agant ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป โดยสามารถเพิ่มได้ตลอดระยะเวลาใช้งาน และสามารถเพิมพื้นที่ หรือฟังก์ชั่นที่ต้องการภายหลังได้ตามความเหมาะสมและการใช้งานของลูกค้าได้

ON PREMISES HOSTED SUBSCRIPTION

สำหรับองค์กรที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ แต่มีความต้องการที่จะใช้งานแบบชั่วคราว เพื่อให้ตอบโจทย์กับองค์กรและยังไม่ต้องผูกขาดกับตัวระบบ โดยจะมี Feature การทำงานตามที่ลูกค้าต้องการ แค่สอบถาม หรือเสนอสิ่งที่ต้องการกับเรา

PROMPT HOSTED

โฮสพร้อมใช้
599 /Agant Monthly
 • ใช้งานขั้นต่ำ 4 Agant
 • เพิ่ม Agant ได้ไม่จำกัด
 • ฟรี ค่าติดตั้ง
 • yourname.itspeedy.com
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 30 GB
 • เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลได้
 • Support 24x7
 • สั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นไป
 • Feature
 • Incident Management
 • Self-Service Protal
 • Knowledge Base
 • SLA Management
 • Help Desk Report
Popular

ON PREMISES HOSTED

โฮสปรับแต่ง
Quoted price
 • ลงระบบบน Server ลูกค้า
 • สามารถจำกัดจำนวน Agant ได้
 • Support 24x7
 • ยืดหยุ่น เลือก Feature ใช้งานได้
 • Feature
 • Incident Management
 • Self-Service Protal
 • Knowledge Base
 • SLA Management
 • Help Desk Report
 • Knowledge Management
 • Asset & Contract Management
 • Service Catalog
 • Approval Request
 • Preventive Management
 • Problem Management
 • Device Monitoring
 • Change Management
 • Configuration Management
Popular

SYSTEM BENEFIT

 • เพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการและการแก้ปัญหาหน่วยงานสารสนเทศขององค์กร
 • ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว
 • ลดความผิดพลาดของข้อมูล เนื่องจากความซ้ำซ้อนของการบันทึก
 • มีข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือได้ของหน่วยงานสารสนเทศ
 • เป็นเครื่องมือเชิงรุก สนองตอบต่อนโยบายของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 • ควบคุมนโยบายให้เป็นไปได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ติดตามผล และลดเวลาในการดำเนินงาน
 • ช่วยให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วองค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ หรือกระบวนการในการดำเนินการของหน่วยงาน
 • ทราบทุกอย่างได้เหมือนกัน เพื่อแก้ปัญหาได้ทันที

Try out 30-days trial

พิเศษ! สำหรับผู้ที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา สามารถขอตัวอย่างหรือสนใจทดลองใช้งานได้ที่นี่

Fully compatible   

Close Menu

Request a Demo

หากคุณต้องการทดลองใช้งานระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเรา

Ready to order now?

ติดต่อฝ่ายขาย โทร.092-879-6442

Please Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ