ALL FEATURE

SCANNER

รองรับการนำเอกสารเข้าสู่ระบบโดยการ Scan ทั้งผ่านเครื่องและผ่าน Web

STORAGE

จัดแบ่งหมวดหมู่ในการจัดเก็บ จัดสรรเนื้อที่ให้แต่ละฝ่ายได้ กำหนดสิทธิของแต่ละเอกสารได้ด้วยตัวเอง

SECURITY

มี Password Policy ป้องกันการเข้าถึงของบุคคลอื่น

 • สามารถจัดแบ่งหมวดหมู่การจัดเก็บ
 • กำหนดได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็น ตามแผนกเจ้าของ เอกสาร เช่น เอกสารฝ่ายจัดซื้อ, จัดแบ่งตามประเภท ของเอกสาร เช่น เอกสารเชิญประชุม
 • กำหนดจัดสรรเนื้อที่ให้แต่ละฝ่ายได้
 • กำหนดให้ 1 Document สามารถจัดเก็บได้หลายไฟล์ หรือ ไฟล์เดียว
 • กำหนดชนิดของไฟล์ที่จะใช้ในการจัดเก็บ ลง Document แต่ละประเภทได้ เช่น อนุญาติให้เฉพาะ JPEG เท่านั้น สำหรับ เอกสารประเภทนี้
 • สามารถสร้าง Meta Data เพื่อกำกับเอกสารได้
 • Meta Data คือ ข้อมูลที่ใช้กำกับและอภิบายข้อมูลหลักหรือ กลุ่มของข้อมูลอื่น เช่น บัตรในห้องสมุดสำหรับสืบค้น หนังสือที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหนังสือและ ตำแหน่งของ หนังสือ ซึ่งหนังสือเป็นข้อมูลที่ต้องการ และบัตรเป็นข้อมูล ที่อธิบายรายละเอียดของข้อมูลนั้น
 • กำหนดให้ Meta Data แตกต่างกันได้ในแต่ละเอกสาร
 • กำหนดสิทธิในการใช้งานฟังก์ชั่น ต่าง ๆ Read, Write, Share, Print
 • กำหนดสิทธิได้ทั้งเป็นกลุ่ม เป็นเดี่ยว
 • กำหนดสิทธิได้ทั้ง User และ เอกสาร
 • กำหนดสิทธิที่เป็น Default ซึ่งเป็นสิทธิที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
 • กำหนดสิทธิที่เป็น Custom ซึ่งเป็นสิทธิที่กำหนดขึ้น ภายหลัง โดยผู้สร้างเอกสารเอง
 • Full Text Search
 • ค้นหาได้จาก Meta Data, Tag
 • Document Search สามารถค้นหาได้ในเนื้อหาของเอกสาร
 • สามารถ Preview เป็นแบบ List ได้
 • ติด Tag เพิ่มเติมตามที่ต้องการ
 • กำหนด Version Number ได้ทั้ง Minor และ Major
 • สามารถ Revert Version ก่อนหน้า
 • รองรับการนำเอกสารเข้าโดยการ Scan
 • รองรับการ Scan ผ่าน web
 • มี Password Policy
 • การจัดเก็บไฟล์เพื่อป้องกันการเข้าถึง
 • สร้าง กลุ่มของ User ได้
 • Change Owner ของ เอกสารได้
 • เจ้าของเอกสารสามารถแจ้งให้ผู้อื่น มองเห็นเอกสารของ ตนเองได้
 • เจ้าของเอกสารสามารถแจ้งให้ผู้อื่น ร่วมแก้ไขเอกสารของ ตนเองได้
 • สามารถทำการสำรองข้อมูลได้
 • สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ เช่น แจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างเอกสาร
 • สามารถแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทำการรับทราบเอกสารนั้นๆ ได้
 • กำหนดรูปแบบการแจ้งเตือนได้
 • แจ้งเตือนได้ผ่าน email,sms
 • เก็บ Log การเข้าใช้งาน
 • ตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานได้
 • สามารถนำเข้าเอกสารจากระบบอื่นได้
 • เชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานกับ AD
 • Single Sign On โดยใช้ Password เดียวกันกับ AD
 • รายงานสถิติการใช้งานต่าง ๆ
 • Document Preview
 • สามารถ Preview เอกสารได้
 • สามารถ Preview หน้าต่อหน้าได้
 • สามารถ Preview เป็นแบบ Thumbnail

PRICE

Click edit button to change this

CONTRACT

Click edit button to change this

DEMO

Click edit button to change this

Close Menu

Request a Demo

หากคุณต้องการทดลองใช้งานระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเรา

Ready to order now?

ติดต่อฝ่ายขาย โทร.092-879-6442

Please Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ