TAKE A TOUR AND SEE HOW EASY IT IS.

ทดลองใช้งานระบบของเรา คุณสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น

APPROVAL FLOW

BU Flow ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจเร็วขึ้นโดยในแต่ละขั้นตอนเอกสารจะดำเนินการส่งไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่กำหนดอีกทั้งยังสามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินการได้ตลอดเวลา

BUILD YOUR OWN ROUTE

สามารถนำกระบวนการทางธุรกิจมาจัดวางบนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ALL FEATURE

ORGANIZATION MANAGEMENT

การมีข้อมูลพื้นฐานขององค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การดำเนินการของกระบวนการต่างๆสอดคล้องกับหน้าที่งานที่แท้จริง

 • การสร้าง Organization Chart
 • รองรับหลายบริษัท
 • การสร้าง Employee Profile
 • สามารถสร้างหน่วยงานต่างๆ
 • สามารถสร้างลำดับชั้นของหน่วยงานได้อย่างไม่จำกัด
 • สามารถระบุตำแหน่งของพนักงาน
 • สามารถสร้าง Organization ได้ล่วงหน้า เพื่อรองรับการประกาศ

PROCESS FLOW MANAGEMENT

เพื่อให้รองรับกับกระบวนการทำงานพื้นฐานไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและจะต้องครอบคลุมเงื่อนไขต่างๆ ได้เพียงพอที่จะทำให้การไหลของงานเป็นไปอย่างราบรื่น

 • กำหนดขั้นตอนการอนุมัติได้ไม่จำกัด
 • รองรับการอนุมัติในแต่ละขั้นได้ทั้งแบบ Serial และ Parallel
 • รองรับการโอนสิทธิการอนุมัติ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการอนุมัติโดยกำหนดได้จากข้อมูลที่บันทึกจากฟอร์ม
 • กำหนดระยะเวลาในการอนุมัติแต่ละขั้นตอน ซึ่งหากเลยกำหนดสามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้
 • กำหนดเงื่อนไขในการแจ้งเตือน
 • กำหนดรูปแบบข้อความในการแจ้งเตือน
 • สามารถดำเนินการอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือตีกลับเพื่อทบทวน
 • สามารถส่ง email ไปยังขั้นตอนต่อไปเพื่อทำการอนุมัติ
 • สามารถกำหนด email ตอบกลับไปเมื่อเอกสารได้ดำเนินการสิ้นสุด
 • สามารถสรุปเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนได้
 • มีรายงานวิเคราะห์เวลาในการดำเนินการ

FORM MANAGEMENT

การจัดการหน้าจอการรับข้อมูลเบื้องต้นตามคำร้องขอในแต่ละประเภท

 • สร้างแบบฟอร์มได้เอง
 • กำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม
 • ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของแบบฟอร์มเป็นเวอร์ชั่นได
 • แนบไฟล์เอกสารในแบบฟอร์มได้

DATA INTERFACE

การเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายในระบบ และภายนอกจากแหล่งอื่นๆ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง

 • กำหนดแหล่งที่มาของข้อมูลจากภายนอกได้
 • กำหนดการนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพนักงาน,ข้อมูลหน่วยงาน,ข้อมูลตำแหน่งงาน) จากแหล่งข้อมูลภายนอก
 • กำหนดเวลาและความถี่ในการนำเข้าข้อมูล
 • รองรับรูปแบบข้อมูลนำเข้าได้หลายชนิด
 • กำหนดข้อมูลที่จะนำออกได้
 • กำหนด Folder ที่เก็บข้อมูลนำออกได้
 • กำหนดเวลาในการนำออก
 • รองรับรูปแบบข้อมูลนำออกได้หลายชนิด

DASHBOARD

หน้าจอแสดงสถานะและสถิติของเอกสารบนหน้าจอเดียว

MOBILE

การใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารได้ จะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้การใช้งานไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป

 • เป็น Native Application สามารถใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS
 • ได้รับการแจ้งเตือนบน Mobile เมื่อมีเอกสารเพื่อการอนุมัติ
 • ได้รับการแจ้งเตือนบน Mobile เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว
 • สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติเอกสารต่างๆ
 • สามารถเข้าทำการอนุมัติเอกสารต่างๆ

ติดต่อเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษ!

Close Menu

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Request a Demo

หากคุณต้องการทดลองใช้งานระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเรา

Ready to order now?

ติดต่อฝ่ายขาย โทร.092-879-6442

Please Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.

PROMPT HOSTED SUBSCRIPTION - สนใจสั่งซื้อ