ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ(กระแสงาน)
Business Process Management (Workflow)

ตลอดมา เหล่าผู้บริหารมักอาศัยกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการย่นระยะเวลาการดำเนินการและให้บริการชั้นหนึ่งแก่ลูกค้า ในปัจจุบัน กระบวนการทางธุรกิจและข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สำคัญไม่แพ้กันต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเงื่อนไขทางธุรกิจ เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

เทคโนโลยีกระบวนการทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงบันทึกความไร้ประสิทธิภาพภายในกระบวนการธุรกิจที่มีอยู่ด้วย องค์กรจะสามารถพัฒนากระบวนการโดยอัตโนมัติ และคาดการณ์สภาวะคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในกระแสงาน (และเปลี่ยนแปลงกระแสนั้น ๆ เมื่อจำเป็น) BPM ติดตามทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ผู้บริหารสามารถประเมินผลิตภาพของพนักงานในองค์กรได้ ซึ่งนำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหา จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการทางธุรกิจของคุณจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจคืออะไร?

กระแสงานการจัดการกระบวนการทางธุรกิจสร้างเส้นทางเดินงานแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงจากกฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่ไร้กระดาษ องค์กรสามารถจัดการกระบวนการสำคัญ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริหารทรัพยากรขององค์กรได้เฉียบคมกว่าเดิม พัฒนาการควบคุมดูแลกระบวนการออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ และประเมินศักยภาพการทำงานในหลากหลายระดับ ด้วยความสามารถในการจัดการกระบวนการซับซ้อนที่เกิดจากการใช้งานหลายโปรแกรมร่วมกัน BPM จึงเป็นที่นิยมใช้กับกระบวนการจำนอง กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหม และกระบวนการอื่น ๆ ภายในองค์กร

โปรแกรมกระบวนการการจัดการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนั้นช่วยรวมระบบโปรแกรมที่กระจัดกระจายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ผู้บริหารสามารถติดตามทุกกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น รายงานกระแสงานได้โดยอัตโนมัติ และเสริมสร้างความสามารถในการตรวจติดตามที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Alfresco BPM และกฎระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัดอื่น ๆ นอกจากนี้ระบบ BPM ยังให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลิตภาพของพนักงานในองค์กรและรายงานระบบสินค้าคงคลังได้อีกด้วย ผู้ค้าที่รู้รอบด้านและเล็งเห็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจจะสามารถบริหารงานเบื้องหลังได้ด้วยทักษะเหล่านี้ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจจะสะดวกง่ายดาย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมใหม่ ๆ จึงทำงานได้อย่างสบายใจกว่า

สิทธิประโยชน์จากการใช้งานระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

  • ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องพึ่งพาแรงงานคนอีกต่อไป
  • ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
  • กระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจมีความสอดคล้องกัน
  • กระบวนการทางธุรกิจที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
  • ได้ประโยชน์จากการจัดการกระแสงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บริหารกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • สร้างกระบวนการมาตรฐานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ได้ประโยชน์จากกระบวนการทางธุรกิจที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก

แหล่งที่่มา : ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ(กระแสงาน)

Close Menu

iOS Developer (Junior/Senior)  (2 อัตรา) 

Post Date : 9/10/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทโปรแกรมสำนักงาน และมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
– วางแผนการพัฒนา Mobile Application ของ Project ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด
– พัฒนา Mobile Application บน iOS บน Mobile Device แบบ Native Application

คุณสมบัติ– มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application 0-2 ปี
– สามารถพัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา Swift
– สามารถให้คำแนะนำและการตัดสินใจเลือกใช้ technology, framework ใหม่ๆ
– มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ Problem Solving Skill หรือ Algorithm
– มีประสบการณ์ใช้ Git source control
– หากเพิ่งเรียนจบ ควรเคยทำ Project ที่เป็นการพัฒนา Mobile Application บน iOS มาก่อน
– พร้อมมีตัวอย่างผลงาน หรือ Portfolio ของผลงาน

สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Android Developer (Junior/Senior)  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS (Swift) และ Android (Java หรือ Kotlin) เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทตั๋วรถโดยสาร และมีการเชื่อมต่อกับแผนที่ (map) เชื่อมต่อกับ JSON ในรูปแบบ Native Mobile Application
– วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement
– เขียน Backend สำหรับ Mobile Application Developer
– ทำงาน Coordinate กับหัวหน้างาน
– Report to manager
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสาระสนเทศ,วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการเขียน จาวา บน Eclipse และ สามารถเขียน Application บน Android ได้
3. สามารถใช้งาน SQLite Database บน Android ได้
4. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็น Team ได้
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

IT Business Analyst  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– รวบรวมความต้องการของลูกค้าในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์
– สรุปลักษณะงานขอบเขตของงานที่ต้องจัดทำตามความต้องการของลูกค้า
– ตรวจสอบการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
– ส่งมอบงานให้ลูกค้า
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, Banking, Finance
2. เข้าใจกระบวนการในการทำงานทางธุรกิจใด ๆ
3. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
4. ประสบการณ์ในตำแหน่ง BA อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู้ และเข้าในกระบวนการและวิธิีการ ผลิต และ ทดสอบ Software
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Software Tester  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน12,000 บาท
รายละเอียดงาน– เป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ระบบ , จัดทำเอกสารต่างๆ
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี สาขาไอที
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้
4. บุคคลิก ดี มีความรับผิดชอบสูง
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Web Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน25,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– พัฒนาเว็บด้วย PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax, Wordpress และ Javascript
– พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่โต้ตอบกับระบบ back-end (APIs)
– วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บ
– ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI / UX
– บริหารจัดการเนื้อหาเว็บ ในทันตามกำหนด coding, graphic design มีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
2. รักการเขียนโปรแกรม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม อดทน ขยัน ขวนขวายหาความรู้ พัฒนาได้
4. มีความรู้ พื้นฐาน เกี่ยวกับ HTML,Java Script,CSS,XML,AJAX,JSON
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

WEB UI Design  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– ทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ทีมวิศวกรรม เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบจริง
สร้าง wire-frames, storyboards, user flows, process flow, site map เพื่อถ่ายทอดแนวคิด
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุ 25-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. เคยลอง หรือ เคยทำ Flash, ทำ web มาบ้างก็ดี
4. ถ้าวาดการ์ตูนได้ด้วย ยิ่งดี และที่สำคัญ มีใจ มีไฟ
5. กรุณาส่งผลงานมาเพื่อพิจารณา จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเท่านั้น
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Junior Programmer  (3 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน3 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ1. มีความรู้ในการพัฒนาด้วยระบบงานด้วย C#.NET & ASP.NET
2. มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล
3. ไฟแรง รักการเรียนรู้ ชอบใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
4. กระตือรือร้น และเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
5. ชอบการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ
6. เก่งไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์
Senior C# Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน35,000 – 50,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย C#
– ควบคุมดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน
คุณสมบัติ1. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย C#
2. มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ OOP เป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Technology
5. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Services
6. สามารถวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
7. วางแผนการทำงานได้
8. ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์