เกี่ยวกับเรา

“เราพัฒนาซอฟแวร์ให้ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด”

ประวัติความเป็นมา

   บริษัท ไพแล็บ สตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของเรา
   ปัจจุบัน เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าในความต้องการใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เราจึงมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับธุรกิจหลายประเภท โดยดำเนินกิจการด้วยนโยบายการขาย และบริการที่รวดเร็ว ราคาย่อมเยา สินค้ามีคุณภาพ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ การดูแลลูกค้าที่ดี ไม่ทอดทิ้งงาน และการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันเทคโนโลยีในอนาคต

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ทีมงานมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยีอนาคต มุ่งมันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความสำเร็จของลูกค้า”

พันธกิจ (Mission)

  • ก้าวทันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความทันสมัย และเป็นสากล
  • พัฒนาระบบ กระบวนการ ซอฟต์แวร์ ที่มีความถูกต้องตามกระบวนการ รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถนำไปใช้ในทุกกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการ และความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ
  • สร้างบุคลากร เพื่อการพัฒนาตน เองและการบริการลูกค้า
  • ส่งมอบสินค้า บริการให้ตรงตามความต้องการ กำหนดเวลา ปริมาณ และคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดไว้ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

การบริการที่เราภูมิใจ (Service)

การสนับสนุนทางเทคนิค

บริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัททางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล รวมถึงการแก้ปัญหาโดยการใช้ Remote Desktop ให้เครื่องลูกค้าโดยตรง เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการอัปเดทระบบโดยตรง

การฝึกอบรมออนไลน์

การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยการอบรมการทำงานของระบบแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจกับระบบ หรือฟังก์ชันของระบบ และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา

เรามีทีมงาน consult ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ไม่วาจะเป็นการวางระบบใหม่ ขยายสาขา วางกลยุทธ์ทางด้าน IT ติดตั้งระบบ โปรแกรม เครื่องมือสำนักงาน หรือปรับโครงสร้างองค์กร ฯลฯ

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

“บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการโดยยึดความปลอดภัยของข้อมูลภายในธุรกิจของลูกค้า ความถูกต้อง ตามกระบวนการ และความสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน”

OUR VISION

เป็นเวลากว่า 16 ปี ที่เราทำงานด้านพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้บริการกับธุรกิจต่างๆ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านของโปรแกรมมิ่ง ด้านธุรกิจ และการควบคุมภาพที่ดี สิ่งนี้ทำให้เรากล้าพูดได้ว่างานของเราใช้ได้จริงเสมอ ทีมงานของเราสามารถให้บริการในงานด้านการพัฒนาโปรแกรมครบทุกส่วนโดยเริ่มตั้งแต่การบริการการออกแบบ การโปรแกรมมิ่ง การตรวจสอบโปรแกรมการดูแลโปรแกรมและยังคลอบคลุมไปถึงในส่วนการเขียนโปรแกรม เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือระบบอื่นๆ ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ งานยากหรืองานง่าย เรายินดีให้บริการเสมอ

Close Menu

iOS Developer (Junior/Senior)  (2 อัตรา) 

Post Date : 9/10/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทโปรแกรมสำนักงาน และมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
– วางแผนการพัฒนา Mobile Application ของ Project ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด
– พัฒนา Mobile Application บน iOS บน Mobile Device แบบ Native Application

คุณสมบัติ– มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application 0-2 ปี
– สามารถพัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา Swift
– สามารถให้คำแนะนำและการตัดสินใจเลือกใช้ technology, framework ใหม่ๆ
– มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ Problem Solving Skill หรือ Algorithm
– มีประสบการณ์ใช้ Git source control
– หากเพิ่งเรียนจบ ควรเคยทำ Project ที่เป็นการพัฒนา Mobile Application บน iOS มาก่อน
– พร้อมมีตัวอย่างผลงาน หรือ Portfolio ของผลงาน

สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Android Developer (Junior/Senior)  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS (Swift) และ Android (Java หรือ Kotlin) เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทตั๋วรถโดยสาร และมีการเชื่อมต่อกับแผนที่ (map) เชื่อมต่อกับ JSON ในรูปแบบ Native Mobile Application
– วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement
– เขียน Backend สำหรับ Mobile Application Developer
– ทำงาน Coordinate กับหัวหน้างาน
– Report to manager
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสาระสนเทศ,วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการเขียน จาวา บน Eclipse และ สามารถเขียน Application บน Android ได้
3. สามารถใช้งาน SQLite Database บน Android ได้
4. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็น Team ได้
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

IT Business Analyst  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– รวบรวมความต้องการของลูกค้าในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์
– สรุปลักษณะงานขอบเขตของงานที่ต้องจัดทำตามความต้องการของลูกค้า
– ตรวจสอบการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
– ส่งมอบงานให้ลูกค้า
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, Banking, Finance
2. เข้าใจกระบวนการในการทำงานทางธุรกิจใด ๆ
3. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
4. ประสบการณ์ในตำแหน่ง BA อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู้ และเข้าในกระบวนการและวิธิีการ ผลิต และ ทดสอบ Software
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Software Tester  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน12,000 บาท
รายละเอียดงาน– เป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ระบบ , จัดทำเอกสารต่างๆ
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี สาขาไอที
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้
4. บุคคลิก ดี มีความรับผิดชอบสูง
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Web Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน25,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– พัฒนาเว็บด้วย PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax, Wordpress และ Javascript
– พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่โต้ตอบกับระบบ back-end (APIs)
– วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บ
– ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI / UX
– บริหารจัดการเนื้อหาเว็บ ในทันตามกำหนด coding, graphic design มีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
2. รักการเขียนโปรแกรม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม อดทน ขยัน ขวนขวายหาความรู้ พัฒนาได้
4. มีความรู้ พื้นฐาน เกี่ยวกับ HTML,Java Script,CSS,XML,AJAX,JSON
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

WEB UI Design  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– ทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ทีมวิศวกรรม เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบจริง
สร้าง wire-frames, storyboards, user flows, process flow, site map เพื่อถ่ายทอดแนวคิด
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุ 25-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. เคยลอง หรือ เคยทำ Flash, ทำ web มาบ้างก็ดี
4. ถ้าวาดการ์ตูนได้ด้วย ยิ่งดี และที่สำคัญ มีใจ มีไฟ
5. กรุณาส่งผลงานมาเพื่อพิจารณา จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเท่านั้น
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Junior Programmer  (3 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน3 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ1. มีความรู้ในการพัฒนาด้วยระบบงานด้วย C#.NET & ASP.NET
2. มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล
3. ไฟแรง รักการเรียนรู้ ชอบใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
4. กระตือรือร้น และเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
5. ชอบการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ
6. เก่งไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์
Senior C# Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน35,000 – 50,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย C#
– ควบคุมดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน
คุณสมบัติ1. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย C#
2. มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ OOP เป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Technology
5. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Services
6. สามารถวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
7. วางแผนการทำงานได้
8. ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์