Service Desk Management Software

Service Desk เครื่องมือทางเลือกจาก Service D สำหรับจัดการ Service Management ทางด้าน IT พร้อมรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ช่วยจัดการทรัพยากรด้าน IT ในองค์กรได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ด้วยคุณลักษณะของ Service Desk ในการติดตามและตรวจสอบการบันทึกปัญหาการใช้งาน ช่วยให้การติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของงานเป็นระบบ ทั้งยังมีการรายงานผลตามประเภทของปัญหา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา อันนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและถาวร เครื่องมือ Service Desk จะช่วยให้องค์กรสามารถควบคุม และวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างรัดกุม

Service Desk management Software

เครื่องมือบริหารงานบริการ “ที่ดีที่สุด”
ที่เปลี่ยนเรื่องยุ่งยากให้เป็น เรื่องง่าย สำหรับคุณ

Incident Management

Incident Management ฟังก์ชันทางเลือกของเครื่องมือ Service Desk จัดการข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ SLA ให้ความสำคัญกับเวลาเป็นสำคัญ เลือกรูปแบบการทำงานที่เป็นตัวคุณ

Asset Management

Asset Manangement ฟังก์ชันจากเครื่องมือทางเลือกที่ช่วยจัดการกับปัญหา ASSET ตกค้าง พร้อมดูแลอุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง ด้วยฟังก์ชันการแจ้งเตือนก่อนการหมดอายุประกัน

Preventive

Preventive Feature ลดความผิดพลาดในการให้บริการ สามารถสร้างแผนการซ่อมบำรุง และรายละเอียดงานซ่อมบำรุงล่วงหน้า เพื่อให้ระบบแจ้งเป็นใบแจ้งขอใช้บริการในเวลาที่กำหนดได้

Knowledge Manager

Knowledge Feature มีสถิติการเรียกใช้งานเพื่อนำไปวิเคราะห์ พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อไปยัง Ticket Module เพื่อใช้ในการตอบใบแจ้งขอใช้บริการ

Contract

Contract Feature ลดปัญหาข้อมูลสัญญาระหว่างคู่ค้าหาย ด้วยฟังก์ชันที่รองรับการบันทึกข้อมูลสัญญาระหว่าง Customer กับ Supplier

Report

Report Feature เลือกรูปแบบการรายงานผลความคืบหน้าของงานที่เป็นตัวคุณ พร้อมกำหนดระยะเวลาลำดับการแสดง หรือวันที่ยกเลิกการแสดงข้อมูลองค์ความรู้ได้

Notification

Notification ฟังก์ชันการแจ้งเตือนอัตโนมัติ รองรับการ Update ข้อมูลใหม่ๆ ได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นข้อความอีเมล์ที่ส่งเข้ามา หรือมีการอัพเดทข้อมูลในระบบใหม่

Service Level Agreement

Service Level Agreement ฟังก์ชันข้อตกลงระดับการให้บริการ พร้อมรูปแบบการทำงานรองรับการบันทึกรายละเอียดของการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาครั้งต่อไป

Web User Interface
ระบบออกแบบมาเป็น Web Application ทันสมัยใช้งานง่าย

Quick Search
ระบบออกแบบมาให้สามารถค้นหาได้รวดเร็วทันใจ ด้วย Keyword ที่กำหนดไว้กว่า 7 ฟิลด์

Import / Export CSV Format
สามารถนำไปใช้งานต่อได้หลากหลาย

Auto Filter
ระบบรองรับให้สามารถกำหนด Filter ข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม

Support Thai-English Language
ระบบออกแบบมาให้รองรับการทำงานได้ทั้ง 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ เพื่อให้รองรับกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้

File Attach
รองรับการแนบเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ Download ได้

Questionnaire
ระบบรองรับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและกำหนดหัวข้อในแบบสอบถามได้

Report Generator
สามารถสร้างรูปแบบรายงานที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยี Report Generator

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service D
คุณสงสัยไหมว่าเราช่วยคุณทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ?

เมื่อการบริหารงานบริการดู “วุ่นวาย”
ให้เราช่วยจัดการให้ง่ายขึ้น...

Customer Case Study